Oost-Europa Televisie (OETV) is een uniek televisieprogramma dat zich specifiek richt op Midden- en Oost-Europa. Sinds november 1997 krijgt de kijker op de Amsterdamse kabel wekelijks een uur informatie te zien over politieke en sociaal-culturele dan wel economische activititeiten betreffende deze Europese landen.

OETV is een lokaal programma en besteedt dus veel aandacht aan gebeurtenissen die in Amsterdam plaatsvinden. Wij zijn zo een platform voor culturele en sociale organisaties, bedrijven, overheden en politici, voor allen die zich met Midden- en Oost-Europa bezighouden.

OETV wil echter ook een platform zijn voor de Midden- en Oost-Europeanen zelf, waar zij zoveel mogelijk hun eigen stem kunnen laten horen. Wij besteden bovendien brede aandacht aan gebeurtenissen en ontwikkelingen in hun landen. .

Sinds 1989 is een onomkeerbaar integratieproces van heel Europa gaande. De afstand tussen Warschau en Amsterdam of Parijs en Vilnius wordt steeds kleiner. En toch is de informatie-voorziening over de Midden- en Oost- Europese landen in de media zeer beperkt. OETV wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis over die landen door een wekelijks televisie-programma.

Het OETV-programma wordt geproduceerd door de Stichting Oost-Europa Informatie (STOEI). Deze stelt zich tot doel informatie over Midden- en Oost-Europa in alle beschikbare media te verspreiden. Hoe meer de dag van de uitbreiding van de Europese Unie nadert, des te meer behoefte aan informatie over de nieuwe leden en nog niet- leden. .

OETV wordt gemaakt door een groep enthousiaste mensen - Nederlanders en Midden- en Oost-Europeanen, die aan deze doelstelling willen voldoen.


OETV - iedere Zaterdag van 18.00 tot 19.00 op Salto A1 en iedere Dinsdag van 23.00 tot 24.00 op Salto A2